Ion M3+ có phân lớp electron ngoài cùng là 3d5. Ion Y- có cấu hình electron ngoài cùng là 4p6. Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 143607 Vận dụng

Ion M3+ có phân lớp electron ngoài cùng là 3d5. Ion Y- có cấu hình electron ngoài cùng là 4p6. Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Viết cấu hình electron của các ion => Cấu hình electron của nguyên tử

=> Xác định vị trí, tính chất của nguyên tử

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.