Ba nguyên tố với số hiệu nguyên tử Z=11, Z=12, Z=13 có hydroxide tương ứng là X, Y, T. Chiều giảm dần tính acid của các hydroxide này là


Câu 143608 Thông hiểu

Ba nguyên tố với số hiệu nguyên tử Z=11, Z=12, Z=13 có hydroxide tương ứng là X, Y, T. Chiều giảm dần tính acid của các hydroxide này là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Viết cấu hình electron của các nguyên tố => Xác định vị trí trong BTH

Áp dụng sự biến đổi tuần hoàn tính acid của các hydroxide

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.