Trong cơn giông, một cành cây bị gãy và bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Em hãy chọn giải thích đúng cho tình huống trên:


Câu 144154 Thông hiểu

Trong cơn giông, một cành cây bị gãy và bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Em hãy chọn giải thích đúng cho tình huống trên:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung định luật III Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối có cùng độ lớn, ngược chiều và khác điểm đặt.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.