Một người kéo xe hàng trên mặt sàn nằm ngang, lực tác dụng lên người kéo xe để người đó chuuyển động về phía trước là lực:


Câu 144155 Thông hiểu

Một người kéo xe hàng trên mặt sàn nằm ngang, lực tác dụng lên người kéo xe để người đó chuuyển động về phía trước là lực:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung định luật III Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.