Một quả bóng khối lượng 200g bay với vận tốc 72km/h đến đập vuông góc vào tường rồi bay trở lại theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian và chạm giữa bóng và tường là 0.05s. Xác định độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng.


Câu 144156 Vận dụng

Một quả bóng khối lượng 200g bay với vận tốc 72km/h đến đập vuông góc vào tường rồi bay trở lại theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian và chạm giữa bóng và tường là 0.05s. Xác định độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng công thức của định luật II New-ton: \(F = ma\)

Áp dụng định luật III New-ton.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.