Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó là bao nhiêu?


Câu 144158 Vận dụng

Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó là bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung định luật III Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực.

Hai lực này có cùng độ lớn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.