Vật 1 có khối lượng 1kg, chuyển động về phía trước với vận tốc 5 m/s va chạm với vật thứ 2 đang đứng yên. Sau khi va chạm, vật thứ nhất chuyển động ngược trở lại với vận tốc 1m/s. Còn vật thứ 2 chuyển động với vận tốc 2 m/s. Xác định khối lượng của vật thứ 2.


Câu 144159 Vận dụng

Vật 1 có khối lượng 1kg, chuyển động về phía trước với vận tốc 5 m/s va chạm với vật thứ 2 đang đứng yên. Sau khi va chạm, vật thứ nhất chuyển động ngược trở lại với vận tốc 1m/s. Còn vật thứ 2 chuyển động với vận tốc 2 m/s. Xác định khối lượng của vật thứ 2.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng công thức của định luật II New-ton: \(F = ma\)

Áp dụng định luật III New-ton.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.