Nguyên tố X có cấu tạo như sau: điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Tính chất hóa học cơ bản của X là


Câu 14428 Thông hiểu

Nguyên tố X có cấu tạo như sau: điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Tính chất hóa học cơ bản của X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết sự biến đổi tính chất trong một chu kì

Xem lời giải

...