Biết ( (f( u )du)  = F( u ) + C ). Tìm khẳng định đúng


Câu 1444 Thông hiểu

Biết \(\int {f\left( u \right)du}  = F\left( u \right) + C\). Tìm khẳng định đúng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đổi biến số.

- Đặt \(u = 5x + 2 \Rightarrow du = 5dx \Rightarrow dx = \dfrac{{du}}{5}\).

- Thay vào biểu thức tính nguyên hàm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.