Lần lượt đặt vật (AB ) trước thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ. Thấu kính phân kì cho ảnh ảo ((A_1)(B_1) ) , thấu kính hội tụ cho ảnh ảo ((A_2)(B_2) )  thì:


Câu 14457 Vận dụng

Lần lượt đặt vật \(AB\) trước thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ. Thấu kính phân kì cho ảnh ảo \({A_1}{B_1}\) , thấu kính hội tụ cho ảnh ảo \({A_2}{B_2}\)  thì:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì

+ Vật qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo thì ảnh ảo luôn lớn hơn vật

+ Vật qua thấu kính phân kì luông cho ảnh ảo nhỏ hơn vật

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com