Cho parabol có phương trình ((y^2) ; = 12x. )

Cho parabol có phương trình \({y^2}\; = 12x.\)


Câu 144663 Thông hiểu

Tìm toạ độ tiêu điểm của parabol.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Parabol (P) với phương trình chính tắc \({y^2} = 2px\) có: Tiêu điểm \(F\left( {\dfrac{p}{2};0} \right)\)

Xem lời giải


Câu 144662 Thông hiểu

Tìm phương trình đường chuẩn của parabol.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Parabol (P) với phương trình chính tắc \({y^2} = 2px\) có: đường chuẩn \(\Delta :x = - \dfrac{p}{2}\).

Xem lời giải


Câu 144661 Thông hiểu

Tính bán kính qua tiêu của điểm M thuộc parabol biết điểm M có hoành độ bằng 5.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Parabol (P) với phương trình chính tắc \({y^2} = 2px\)

Với điểm \(M\left( {x;y} \right)\) thuộc parabol, đoạn thẳng MF được gọi là bán kính qua tiêu của M và có độ dài \(MF = x + \dfrac{p}{2}\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.