Mặt cắt của gương phản chiếu của một đèn pha có dạng một parabol (P) có phương trình chính tắc ((y^2) ; = 6x ). Tính khoảng cách từ điểm  (M( (1;căn 6 ) ) ) trên gương đến tiêu điểm của (P) (với đơn vị trên hệ trục toạ độ là xentimét).

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.