Tính bán kính qua tiêu của điểm trên parabol sau: Điểm (M( (3;-6) ) ) trên (( P ):(y^2) ; = 12x )

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.