Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật vuông góc với trục chính của vật kính. Gọi khoảng cách từ vật đến vật kính và từ vật kính đến phim lần lượt là (4,5m ) và (9cm ), độ cao của vật và ảnh lần lượt là (h ) và (h' ). Hệ thức nào sau đây là đúng?


Câu 14481 Vận dụng

Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật vuông góc với trục chính của vật kính. Gọi khoảng cách từ vật đến vật kính và từ vật kính đến phim lần lượt là \(4,5m\) và \(9cm\), độ cao của vật và ảnh lần lượt là \(h\) và \(h'\). Hệ thức nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tỉ lệ ảnh của vật qua máy ảnh: \(\dfrac{h}{{h'}} = \dfrac{d}{{d'}}\)

Trong đó:

+ d là khoảng cách từ vật đến vật kính

+ d’ là khoảng cách từ phim đến vật kính

+ h là chiều cao của vật

+ h’ là chiều cao của ảnh trên phim

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.