Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở  


Câu 14509 Thông hiểu

Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở  


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.