Khi nhìn một tòa nhà cao (10m ) ở cách mắt (20m ) thì ảnh của tòa nhà trên màng lưới mắt có độ cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là (2cm ).


Câu 14535 Vận dụng

Khi nhìn một tòa nhà cao \(10m\) ở cách mắt \(20m\) thì ảnh của tòa nhà trên màng lưới mắt có độ cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là \(2cm\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tỉ lệ ảnh - vật: \(\dfrac{h}{{h'}} = \dfrac{d}{{d'}}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.