Mắt của bạn Đông có khoảng cực cận là (10cm ), khoảng cực viễn là (50cm ). Bạn Đông không đeo kính sẽ thấy vật cách mắt trong khoảng.        


Câu 14560 Thông hiểu

Mắt của bạn Đông có khoảng cực cận là \(10cm\), khoảng cực viễn là \(50cm\). Bạn Đông không đeo kính sẽ thấy vật cách mắt trong khoảng.        


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.