Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: (C(s) + (O_2)(g) -> C(O_2)(g) )    ((Delta _r)H_(298)^0 =  - 393,5kJ )Ý nghĩa của ((Delta _r)H_(298)^0 =  - 393,5kJ )là gì?


Câu 145707 Thông hiểu

Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

\(C(s) + {O_2}(g) \to C{O_2}(g)\)   \({\Delta _r}H_{298}^0 =  - 393,5kJ\)

Ý nghĩa của \({\Delta _r}H_{298}^0 =  - 393,5kJ\)là gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lý thuyết về biến thiên chuẩn của phản ứng

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào kèm theo phản ứng đó trong điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar đối với chất khí, nồng độ 1M đối với chất tan trong dung dịch và thường chọn nhiệt độ 25oC (hay 298K)), kí hiệu \({\Delta _r}H_{298}^o\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.