Điểm cực Đông của nước ta là xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh:


Câu 14680 Nhận biết

Điểm cực Đông của nước ta là xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...