Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là


Câu 14706 Vận dụng cao

Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tài nguyên có triển vọng lớn trong xu thế mở cửa và hội nhập hiện nay => tạo thuận lợi để nước ta giao lưu phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.