Biểu thức tính hệ số nhiệt độ Van’t Hoff là


Câu 147186 Nhận biết

Biểu thức tính hệ số nhiệt độ Van’t Hoff là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Lý thuyết về hệ số nhiệt Van’t Hoff

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.