Công thức phân tử của đimetylamin là


Câu 1476 Thông hiểu

Công thức phân tử của đimetylamin là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...