Đồng trùng hợp đimetyl buta–1,3–đien với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong đó có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y  khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu ?


Câu 1484 Vận dụng cao

Đồng trùng hợp đimetyl buta–1,3–đien với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong đó có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y  khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Sử dụng bảo toàn nguyên tố, từ CH2=C(CH3)–C(CH3)=CH2 và CH2=CH–CN ta có sơ đồ đốt polime :

xC6H10 + yC3H3N $\xrightarrow{{ + {O_2}}}$  (6x+3y)CO2   + $\dfrac{{10x + 3y}}{2}$H2O   + $\dfrac{y}{2}$N2

+) dựa vào %CO2 tính được tỉ lệ x/y = 1/3

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.