Cho hàm số y = f( x ) nghịch biến và có đạo hàm trên ( ( - 5;5) ). Khi đó:


Câu 15 Nhận biết

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ nghịch biến và có đạo hàm trên $\left( { - 5;5} \right)$. Khi đó:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất: Hàm số $f\left( x \right)$ nghịch biến trên $\left( {a;b} \right)$ thì $f'\left( x \right) \le 0,\forall x \in \left( {a;b} \right)$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.