Cho (F( x ) = (( (x + 1) )f'( x )) ). Tính (I = (f( x )) ) theo F(x).


Câu 1502 Vận dụng

Cho \(F\left( x \right) = \int {\left( {x + 1} \right)f'\left( x \right)dx} \). Tính \(I = \int {f\left( x \right)dx} \) theo $F(x)$.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần, đặt $u = x + 1$ và $dv = f'\left( x \right)dx$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.