Thế năng của một vật có trọng lượng (P ) được nâng lên độ cao (h ) bằng công mà vật đó sinh ra khi rơi xuống đến đất: (A = P.h ). Một lớp nước dày (1m ) trên mặt một hồ chứa nước có diện tích (1k(m^2) ) và độ cao (200m ) so với cửa tuabin của nhà máy thủy điện có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu?


Câu 15043 Vận dụng

Thế năng của một vật có trọng lượng \(P\) được nâng lên độ cao \(h\) bằng công mà vật đó sinh ra khi rơi xuống đến đất: \(A = P.h\). Một lớp nước dày \(1m\) trên mặt một hồ chứa nước có diện tích \(1k{m^2}\) và độ cao \(200m\) so với cửa tuabin của nhà máy thủy điện có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức tính công: \(A = P.h\)

+ Sử dụng công thức tính trọng lực: \(P = 10.m = 10.D.V\)

+ Sử dụng công thức tính thể tích: \(V = S{\rm{d}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com