Tính ( ((x^3)ln 3x) ) 


Câu 1506 Thông hiểu

Tính \(\int {{x^3}\ln 3xdx} \) 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đặt $\left\{ \begin{array}{l}u = \ln 3x\\dv = {x^3}dx\end{array} \right.$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.