Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa. Giá trị của V là


Câu 15110 Vận dụng

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa. Giá trị của V là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Giả sử số mol của V lít khí thiên nhiên là x (mol) => chứa khí CH4 0,96x mol

CH4 + 2O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO2 + 2H2O

0,96x      →      0,96x

$=>\sum{{{n}_{C{{O}_{2}}\left( 2 \right)~}}}=0,96x+0,02x=0,98x\text{ }mol$

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,98x mol     →       0,98x mol

=> ${{n}_{CaC{{O}_{3}}}}$= 0,98x = 0,049 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.