Trong tác dụng sinh học của ánh sáng. Năng lượng ánh sáng đã biến thành:


Câu 15195 Nhận biết

Trong tác dụng sinh học của ánh sáng. Năng lượng ánh sáng đã biến thành:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.