Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số (y = x.cos x ) mà F(0) = 1. Phát biểu nào sau đây đúng:


Câu 1522 Thông hiểu

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số \(y = x.\cos x\) mà $F(0) = 1$. Phát biểu nào sau đây đúng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần bằng cách đặt \(\left\{ \begin{array}{l}u = x\\dv = \cos xdx\end{array} \right.,\) sau đó sử dụng giả thiết $F(0) = 1$ để tìm hằng số $C$ và xét tính chẵn, lẻ và tính tuần hoàn của hàm số $F(x)$ tìm được.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.