Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi


Câu 15232 Nhận biết

Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.