Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:


Câu 15235 Nhận biết

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.