Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (x)((((cos )^2)x)) ) thỏa mãn (F( 0 ) = 0. ) Tính (F( pi  )? )


Câu 1524 Thông hiểu

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{x}{{{{\cos }^2}x}}\) thỏa mãn \(F\left( 0 \right) = 0.\) Tính \(F\left( \pi  \right)?\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhận thấy \(\int {\dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}dx}  = \tan x\) nên ta đặt \(u = x,dv = \dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}dx\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.