Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. (1) Tàu hỏa: (54km/h ) (2) Chim đại bàng: (24m/s ) (3) Cá bơi: (6000cm/phút ) (4) Trái Đất quay quanh Mặt Trời: (108000km/h )


Câu 15326 Vận dụng

Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

(1) Tàu hỏa: \(54km/h\)

(2) Chim đại bàng: \(24m/s\)

(3) Cá bơi: \(6000cm/phút\)

(4) Trái Đất quay quanh Mặt Trời: \(108000km/h\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử  dụng cách quy đổi đơn vị của vận tốc: \(1m/s = 3,6{\rm{ }}km/h\)  hay \(1km/h{\rm{ }} = \dfrac{1}{{3,6}}m/s\)

+ So sánh các vận tốc với nhau

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.