Tay đua xe đạp Dương Anh Đức trong đợt đua tại thành phố Hà Nội với quãng đường đua là (10 )  vòng hồ Hoàn Kiếm. Biết 1 vòng dài (1,7( rm( ))km ). Dương Anh Đức đua (10 ) vòng mất thời gian là (20 )  phút. Hỏi vận tốc của tay đua Dương Anh Đức trong đợt đua đó?


Câu 15338 Vận dụng

Tay đua xe đạp Dương Anh Đức trong đợt đua tại thành phố Hà Nội với quãng đường đua là \(10\)  vòng hồ Hoàn Kiếm. Biết 1 vòng dài \(1,7{\rm{ }}km\). Dương Anh Đức đua \(10\) vòng mất thời gian là \(20\)  phút. Hỏi vận tốc của tay đua Dương Anh Đức trong đợt đua đó?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính vận tốc: \(v = \dfrac{s}{t}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.