Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên [ (1;4) ] và f(1) = 2,( mkern 1mu) ( mkern 1mu) f(4) = 10. Giá trị của I = _1^4 (f'(x)) là


Câu 1535 Thông hiểu

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\left[ {1;4} \right]$ và $f(1) = 2,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} f(4) = 10$. Giá trị của $I = \int\limits_1^4 {f'(x)dx} $ là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức $\int\limits_a^b {u'(x)dx}  = u(b)-u(a) $

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.