Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên đoạn [ (0;1) ], có _0^1 ([ (3 - 2f( x )) ]( rm(d))x)  = 5. Tính _0^1 (f( x )( rm(d))x) .


Câu 1536 Thông hiểu

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {0;1} \right],$ có $\int\limits_0^1 {\left[ {3 - 2f\left( x \right)} \right]{\rm{d}}x}  = 5.$ Tính $\int\limits_0^1 {f\left( x \right){\rm{d}}x} .$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

\(\int\limits_a^b {\left[ {Af\left( x \right) + Bg\left( x \right)} \right]dx}  = A\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  + B\int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} .\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.