Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên R đồng thời hàm số y = <=ft| (f( x )) right| có đồ thị như hình vẽ bên, xác định số điểm cực trị của đồ thị hàm số y = f( (<=ft| x right|) ).


Câu 154 Vận dụng cao

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $R$ đồng thời hàm số $y = \left| {f\left( x \right)} \right|$ có đồ thị như hình vẽ bên, xác định số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f\left( {\left| x \right|} \right)$.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Dựng đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ từ đồ thị hàm số $y = \left| {f\left( x \right)} \right|$

- Dựng đồ thị hàm số $y = f\left( {\left| x \right|} \right)$ có được từ đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.