Giá trị của (b ) để (_1^b (( (2x - 6) ))  = 0 ) là:


Câu 1546 Vận dụng

Giá trị của \(b\) để \(\int\limits_1^b {\left( {2x - 6} \right)dx}  = 0\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng bảng nguyên hàm các hàm sơ cấp để tính nguyên hàm hàm số \(f\left( x \right) = 2x - 6\), từ đó tính tích phân từ \(1\) đến \(b\) của hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.