Nếu (_0^a (( (cos x + sin x) ))  = 0( (0 < a < 2pi ) ) ) thì giá trị của (a ) là:


Câu 1547 Vận dụng

Nếu \(\int\limits_0^a {\left( {\cos x + \sin x} \right)dx}  = 0\left( {0 < a < 2\pi } \right)\) thì giá trị của \(a\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức nguyên hàm hàm lượng giác \(\int {\sin xdx}  =  - \cos x + C;\int {\cos xdx}  = \sin x + C\) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.