Nếu (_1^2 ((())((x + 3))) ) được viết dưới dạng (ln (a)(b) ) với (a,b ) là các số tự nhiên và ước chung lớn nhất của (a,b ) là (1 ). Chọn khẳng định sai:


Câu 1548 Vận dụng

Nếu \(\int\limits_1^2 {\dfrac{{dx}}{{x + 3}}} \) được viết dưới dạng \(\ln \dfrac{a}{b}\) với \(a,b\) là các số tự nhiên và ước chung lớn nhất của \(a,b\) là \(1\). Chọn khẳng định sai:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính tích phân của hàm số dựa vào bảng nguyên hàm các hàm sơ cấp.

- Tìm \(a,b\) và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.