Dẫn 5,6 lít (đktc) khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch nước brom, đã làm mất màu hoàn toàn dung dịch có chứa 4 gam brom.


Dẫn 5,6 lít (đktc) khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch nước brom, đã làm mất màu hoàn toàn dung dịch có chứa 4 gam brom.

Câu 15481 Vận dụng

a) Thể tích khí metan (đktc) trong hỗn hợp là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Dẫn 2 khí qua dung dịch nước brom chỉ có C2H4 phản ứng

=> tính số mol C2H4  + Br2 → C2H4Br2

+) ${{n}_{C{{H}_{4}}}}~={{n}_{hh}}-{{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}}}~$

Xem lời giải


Dẫn 5,6 lít (đktc) khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch nước brom, đã làm mất màu hoàn toàn dung dịch có chứa 4 gam brom.

Câu 15480 Vận dụng

Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

b) CH+ 2O2$\xrightarrow{{{t}^{o}}}$  CO2 + H2O    (1)

C2H4 + 3O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2CO2 + 2H2O   (2)

Từ 2 PT tính tổng số mol O2 theo số mol CH4 và C2H4 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.