Khu vực miền núi nước ta có tiềm năng thủy điện lớn vì:


Câu 15509 Thông hiểu

Khu vực miền núi nước ta có tiềm năng thủy điện lớn vì:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Năng lượng thủy điện sinh ra do năng lượng của dòng chảy sông ngòi, dòng chảy càng mạnh năng lượng nước càng nhiều.

Xem lời giải

...