Tập hợp nghiệm của phương trình _0^x (sin 2tdt = 0) (ẩn x) là:


Câu 1551 Vận dụng cao

Tập hợp nghiệm của phương trình $\int\limits_0^x {\sin 2tdt = 0} $ (ẩn $x$) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tính tích phân $\int\limits_0^x {\sin 2tdt} $ bằng công thức: $\int\limits_a^b {\sin udu}  =  - \cos \left. u \right|_a^b =  - \cos b + \cos a$

+ Sau đó giải phương trình ta tìm được $x$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.