Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông được thể hiện rõ ở :


Câu 15595 Thông hiểu

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông được thể hiện rõ ở :


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.