Điều kiện tự nhiên cho phép các hoạt động du lịch biển diễn ra quanh năm ở vùng


Câu 15597 Vận dụng

Điều kiện tự nhiên cho phép các hoạt động du lịch biển diễn ra quanh năm ở vùng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ điều kiện thời tiết của các vùng (nắng, mưa, thiên tai...).

Xem lời giải

...