Mục tiêu chủ yếu của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở nước ta là:


Câu 15600 Vận dụng

Mục tiêu chủ yếu của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở nước ta là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ đến thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển của nước ta (bao gồm 4 ngành chính)

=> từ đó xác đinh được mục tiêu chủ yếu của việc khai thác các ngành kinh tế biển.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.