Quá trình địa mạo chi phối đặc trưng địa hình vùng bờ biển nước ta là


Câu 15601 Vận dụng

Quá trình địa mạo chi phối đặc trưng địa hình vùng bờ biển nước ta là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức phần tác động của các quá trình ngoại lực đến bề mặt địa hình (Bài 9 - trang 36 Địa lí 10 và Bài 8 - trang 36 Địa lí 12)

Xem lời giải

...