Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào?


Câu 15612 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kĩ năng khai thác Atlat Địa lí Việt Nam

Xem Atlat Địa lí Việt Nam trang 9

Xem lời giải

...