Thời tiết lạnh ẩm xuất hiện vào nửa cuối mùa đông ở miền Bắc nước ta là do


Câu 15614 Thông hiểu

Thời tiết lạnh ẩm xuất hiện vào nửa cuối mùa đông ở miền Bắc nước ta là do


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Gợi ý: Biển có vai trò tăng ẩm cho khối không khí đi qua nó.

Xem lời giải

...